پروژه خانم کبییری

محل پروژه : پایین تر از میدان دیباجی گالری گل دیبا

متراژ پروژه : 370 متر مربع

پروفيل: shp 42*42
shp 20*140
shp 16*92
shp 18*118
shp 42*140

رنگ : Teknos 1813
Teknos 1814
Teknos 1818

مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp

اتمام پروژه : پاییز 1396

 


 

پروژه خانم کبیری

 

پروژه خانم کبیری

 

 
 

پروژه خانم کبیری

 

 

پروژه خانم کبیری

  

ادامه مطلب

پروژه اقاي نوربخش


محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف


متراژ پروژه : 182 متر مربع 


پروفيل : shp 26*140
shp  42*42
shp  26*92
رنگ : Teknos 1805 


مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز


اتمام پروژه : تابستان 1396

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 ادامه مطلب

ادامه مطلبادامه مطلب


ادامه مطلب

 
 

پروژه آقای صادقی

 

 

پروژه آقای صادقی

 


 

 

پروژه آقای صادقی

 

 

 

پروژه آقای صادقی

 

 
پروژه اقاي صادقي

محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 83

متراژ پروژه : 150 متر مربع 

پروفيل : shp18*118 - اجراي باپروفيکس

رنگ : Durable 8505  

مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز

اتمام پروژه :  هنوز ادامه دارد - (نما داخلي )

ادامه مطلب

پروژه اقاي خسرواني


محshp  26*118
shp  42*92
shp  42*68
رنگ : Teknos 1804 


مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز


اتمام پروژه : تابستان 1396ل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف


متراژ پروژه : 149 متر مربع 


پروفيل : shp 18*92
shp  42*42

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

پروژه اقاي زمانی
‎محل پروژه : تهران – خیابان کارگر – پلاک 1146 
‎متراژ پروژه : 60 متر مربع 
‎پروفيل : Shp 26*140 & Shp 42*140
‎رنگ : Teknos 1810
‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‎اتمام پروژه : پاییز 1396
ادامه مطلب

پروژه مهندس حاجی قاسمی
آدرس: تهران - مطهری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

پروژه لیلیوم پارک 
نام کارفرما: آقای مهندس صدیق
آدرس: تهران - اقدسیه
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نعمت زاده

آدرس: فلامک
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم

آدرس: جردن
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نخ فروش

آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری

آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کورنگی

آدرس: .........
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای ساریخانی

آدرس: فرهنگشهر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای

آدرس: عراقی گل سرخ
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سعیدپور
آدرس: ........
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای علی پور
آدرس: ......
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سعادتی
آدرس: دروس
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روحی
آدرس: یزد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری
آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کورنگی
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کشکاران
آدرس: خیابان شاهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رضامند
آدرس: گیشا
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما:
آدرس: پل رومی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روزی طلب
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای انتصار نیا
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سهرابی
آدرس: ظفر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعان
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روزی طلب
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: رستوران بین المللی دورنیکا
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای فیروزی
آدرس: الهیه
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رهبر
آدرس: جمال زاده
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رضامند
آدرس: گیشا خیابان 37
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نوین
آدرس: دولت بعد از دیباجی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نقره کار
آدرس: اندرزگو
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظافت
آدرس: مرزداران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نعمت زاده
آدرس: فلامک
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظری
آدرس: گیشا خیابان 30
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظری
آدرس: چیذر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم
آدرس: جردن ناهید غربی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم
آدرس: جردن ناهید غربی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای فلاح
آدرس: مرزداران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای اسکندری
آدرس: الهیه مریم شرقی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری
آدرس: سردارجنگل
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آدینه
آدرس: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کاووش
آدرس: شهرک غرب دادمان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کرمی
آدرس: شهرک راه آهن
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جواهری
آدرس: میدان قدس
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جعفری
آدرس: جانبازان گلبرگ
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حاجیلو
آدرس: اشرفی اصفهانی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حجتی
آدرس: بلوار فرحزادی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای محبوبی
آدرس: پیروزی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای لسانی
آدرس: قیطریه حکمت
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کاشانی
آدرس: کاشانک پور ابتهاج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جاوید
آدرس: میدان گلها
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای حبیبیان
آدرس : شهرک غرب فلامک
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :
آدرس:
وضعیت :
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عسگری
آدرس: فردیس کرج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعی
آدرس:
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعی
آدرس:
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کشکاران
آدرس: خیابان شاهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نقره کار
آدرس: اندرزگو چیذری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قاسم زاده
آدرس: نیاوران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته
 
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حسامی
آدرس: پاسداران بوستان 7
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حبیبیان
آدرس: شهرک غرب فلامک
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حبیبی
آدرس: نیاوران کاشانک
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قسمتی
آدرس: سعادت آباد
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قصری
آدرس : ولی عصر جام جم
وضعیت : اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قناد
آدرس: امیرآباد فکوری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعان
آدرس : یوسف آباد
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای هاشمی
آدرس: امیرآباد شمالی
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نیازی
آدرس: شهرک غرب
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نوربخش
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظافت
آدرس : گیشا
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای حاجیلو
آدرس : میدان پونک خیابان بهار
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای نعمت زاده
آدرس : فلامک شمالی
وضعیت :اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای اسماعیلی
آدرس : پاسداران شهید عراقی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای فرشچی
آدرس : سهروردی آپادانا
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای ابراهیمی
آدرس : شهرک غرب پاساژ مهستان
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای امامی
آدرس : شهرک غرب میدان کتاب
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای موسوی
آدرس : قیطریه خیابان سهیل
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای نظافت
آدرس : محمودیه خیابان الف
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای محمد پور
 آدرس : شهرک غرب
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای همتی
آدرس :سعادت آباد بلوار 24 متری
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای فرزاد پور
آدرس :ملاصدرا
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای فراهانی
آدرس : نوبنیاد کوهستان 4
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای بلوکی
آدرس :سعادت آباد سرو شرقی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای برزگر
آدرس : اشرفی اصفهانی شهرک نفت
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای باقی
آدرس :سعادت آباد بالاتر از میدان کاج
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آشتیانی
آدرس : جنت آباد ایرانپارس
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آدینه
آدرس: سعادت آباد
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای آدینه
آدرس : سعادت آباد میدان فرهنگ
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای اسدزاده
آدرس : بلوار کاشانی خیابان پیامبر
وضعیت :اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای عبدی
آدرس : شمس آباد بالاتر از میدان ملت
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای اکبری
آدرس: فلامک شمالی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای عبدالوهاب
آدرس : پاسداران
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای علوی زاده
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

ساختمان سرا