پروژه مهندس حاجی قاسمی
آدرس: تهران - مطهری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

پروژه لیلیوم پارک 
نام کارفرما: آقای مهندس صدیق
آدرس: تهران - اقدسیه
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نعمت زاده

آدرس: فلامک
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم

آدرس: جردن
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نخ فروش

آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری

آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کورنگی

آدرس: .........
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای ساریخانی

آدرس: فرهنگشهر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای

آدرس: عراقی گل سرخ
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سعیدپور
آدرس: ........
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای علی پور
آدرس: ......
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سعادتی
آدرس: دروس
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روحی
آدرس: یزد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری
آدرس: مشهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کورنگی
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کشکاران
آدرس: خیابان شاهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رضامند
آدرس: گیشا
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما:
آدرس: پل رومی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روزی طلب
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای انتصار نیا
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای سهرابی
آدرس: ظفر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعان
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای روزی طلب
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: رستوران بین المللی دورنیکا
آدرس: تهران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای فیروزی
آدرس: الهیه
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رهبر
آدرس: جمال زاده
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای رضامند
آدرس: گیشا خیابان 37
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نوین
آدرس: دولت بعد از دیباجی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نقره کار
آدرس: اندرزگو
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظافت
آدرس: مرزداران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نعمت زاده
آدرس: فلامک
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظری
آدرس: گیشا خیابان 30
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظری
آدرس: چیذر
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم
آدرس: جردن ناهید غربی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای مقدم
آدرس: جردن ناهید غربی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای فلاح
آدرس: مرزداران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای اسکندری
آدرس: الهیه مریم شرقی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای باقری
آدرس: سردارجنگل
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آدینه
آدرس: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کاووش
آدرس: شهرک غرب دادمان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کرمی
آدرس: شهرک راه آهن
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جواهری
آدرس: میدان قدس
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جعفری
آدرس: جانبازان گلبرگ
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حاجیلو
آدرس: اشرفی اصفهانی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حجتی
آدرس: بلوار فرحزادی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای محبوبی
آدرس: پیروزی
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای لسانی
آدرس: قیطریه حکمت
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کاشانی
آدرس: کاشانک پور ابتهاج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای جاوید
آدرس: میدان گلها
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای حبیبیان
آدرس : شهرک غرب فلامک
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :
آدرس:
وضعیت :
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عسگری
آدرس: فردیس کرج
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعی
آدرس:
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعی
آدرس:
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای کشکاران
آدرس: خیابان شاهد
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نقره کار
آدرس: اندرزگو چیذری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قاسم زاده
آدرس: نیاوران
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای عباسی
آدرس: لواسان
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای بایگان
آدرس: بلوار کاوه جنوب
وضعیت: اتمام یافته
 
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حسامی
آدرس: پاسداران بوستان 7
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حبیبیان
آدرس: شهرک غرب فلامک
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای حبیبی
آدرس: نیاوران کاشانک
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قسمتی
آدرس: سعادت آباد
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قصری
آدرس : ولی عصر جام جم
وضعیت : اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای قناد
آدرس: امیرآباد فکوری
وضعیت: اتمام یافته ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای زارعان
آدرس : یوسف آباد
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای هاشمی
آدرس: امیرآباد شمالی
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نیازی
آدرس: شهرک غرب
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نوربخش
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای نظافت
آدرس : گیشا
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای حاجیلو
آدرس : میدان پونک خیابان بهار
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای نعمت زاده
آدرس : فلامک شمالی
وضعیت :اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای اسماعیلی
آدرس : پاسداران شهید عراقی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای فرشچی
آدرس : سهروردی آپادانا
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای ابراهیمی
آدرس : شهرک غرب پاساژ مهستان
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای امامی
آدرس : شهرک غرب میدان کتاب
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای موسوی
آدرس : قیطریه خیابان سهیل
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای نظافت
آدرس : محمودیه خیابان الف
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای محمد پور
 آدرس : شهرک غرب
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای همتی
آدرس :سعادت آباد بلوار 24 متری
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای فرزاد پور
آدرس :ملاصدرا
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای فراهانی
آدرس : نوبنیاد کوهستان 4
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای بلوکی
آدرس :سعادت آباد سرو شرقی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما :آقای برزگر
آدرس : اشرفی اصفهانی شهرک نفت
وضعیت: اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای باقی
آدرس :سعادت آباد بالاتر از میدان کاج
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آشتیانی
آدرس : جنت آباد ایرانپارس
وضعیت : اتمام یافته
 
ادامه مطلب

نام کارفرما: آقای آدینه
آدرس: سعادت آباد
وضعیت: اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای آدینه
آدرس : سعادت آباد میدان فرهنگ
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای اسدزاده
آدرس : بلوار کاشانی خیابان پیامبر
وضعیت :اتمام یافته
ادامه مطلب

نام کارفرما : آقای عبدی
آدرس : شمس آباد بالاتر از میدان ملت
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای اکبری
آدرس: فلامک شمالی
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای عبدالوهاب
آدرس : پاسداران
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

کارفرما : آقای علوی زاده
وضعیت : اتمام یافته
ادامه مطلب

-->

ساختمان سرا