پروژه اقاي زمانی

 

 

پروژه اقاي زمانی

 

 

پروژه اقاي زمانی

 


 

پروژه اقاي زمانی

 

 

  

پروژه اقاي زمانی

 پروژه اقاي زمانی

 

 

پروژه اقاي زمانی

 

 

پروژه اقاي زمانی

 

 

پروژه اقاي زمانی

 


 

 

پروژه اقاي زمانی

 

 پروژه اقاي زمانی

 


پروژه اقاي زمانی
‎محل پروژه : تهران – خیابان کارگر – پلاک 1146 
‎متراژ پروژه : 60 متر مربع 
‎پروفيل : Shp 26*140 & Shp 42*140
‎رنگ : Teknos 1810
‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‎اتمام پروژه : پاییز 1396