پروژه آقای صادقی

 

 

پروژه آقای صادقی

 


 

 

پروژه آقای صادقی

 

 

 

پروژه آقای صادقی

 

 
پروژه اقاي صادقي

محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 83

متراژ پروژه : 150 متر مربع 

پروفيل : shp18*118 - اجراي باپروفيکس

رنگ : Durable 8505  

مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز

اتمام پروژه :  هنوز ادامه دارد - (نما داخلي )