پروژه اقاي معيني 


محل پروژه : شيراز - 4راه بنفشه به سمت 4 راه خلد برين - کوچه 3 


متراژ پروژه : 34 متر مربع 


پروفيل : shp 18*92


رنگ : Teknos 1804 


مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز


اتمام پروژه : تابستان 1396

 

پروژه آقای معینی

 

 

پروژه آقای معینی

 

 

پروژه آقای معینی

 

 

پروژه آقای معینی