پروژه اقاي نوربخش


محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف


متراژ پروژه : 182 متر مربع 


پروفيل : shp 26*140
shp  42*42
shp  26*92
رنگ : Teknos 1805 


مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز


اتمام پروژه : تابستان 1396

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش