پروژه خانم کبییری

محل پروژه : پایین تر از میدان دیباجی گالری گل دیبا

متراژ پروژه : 370 متر مربع

پروفيل: shp 42*42
shp 20*140
shp 16*92
shp 18*118
shp 42*140

رنگ : Teknos 1813
Teknos 1814
Teknos 1818

مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp

اتمام پروژه : پاییز 1396

 


 

پروژه خانم کبیری

 

پروژه خانم کبیری

 

 
 

پروژه خانم کبیری

 

 

پروژه خانم کبیری