پروژه آقاي ترفخ
‏‌‎محل پروژه : جردن - تهران
‏‌‎متراژ پروژه : 60
 متر مربع 
‏‌‎پروفیل : shp 26*92 & shp 42*42
رنگ : Teknos 1802
‏‌‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‏‌‎اتمام پروژه : بهار 1397
 

پروژه آقای ترفخ

 

 

پروژه آقای ترفخ