ردیف عنوان نام نام خانوادگی سمت تلفن شماره داخلی شماره همراه ایمیل
1 آقای مهندس مهدی یارمحمدی مدیرعامل ------ ------   M.YARMOHAMMADI[at]SLP.IR