رنگ ترمووود

اخیرا شركت های متعددی در عرصه فروش ترمووود در سطح كشور فعال می باشند.
روش های ارائه محصول توسط هر شركت بر اساس نوع محصولات، برندهای مختلف، گونه های چوب و نوع رنگ مورد استفاده متفاوت می باشد.
در این میان شركت های معتبر هر كدام یك نوع رنگ را جهت پوشش سطح ترمووود جهت جلوگیری از تبدیل رنگ قهوه ای ذاتی ترمووود به خاكستری و همچنین ارایه تنوع رنگی مورد نیاز مشتریان با توجه به طراحی نما یا محیط كار ایشان پیشنهاد و  ارائه می كنند.
 
اصول رنگ آمیزی چوب ترمووود

پیش از هرگونه اقدامی برای رنگ آمیزی چوب ترمووود حتما لازم است که به دستورالعمل های شرکت سازنده رنگ ترمووود توجه شود.
رنگ کردن چوب ترمووود جزء عملیات تکمیلی ترمو کردن چوب می باشدوازهرگونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می کند.
برای انتخاب رنگ ترمووود مناسب بایدخصوصیات فنی شرکت سازنده رنگ،با استانداردهای زیست محیطی وفضای زندگی انسان مطابقت داشته باشد.
 
اصول آماده سازی سطح چوب ترمووود برای رنگ آمیزی

سطح چوب بایدکاملاخشک عاری ازگردوخاک وگردسنباده وچربی باشد.
محیط رنگ آمیزی چوب ترمووود بایددارای دمای معتدل باشدتانتیجه مطلوب تری برای رنگ آمیزی حاصل شود.
 
 اصول آماده سازی رنگ ترموود

رنگ ترمووود هیچگونه نیازی به رقیق کننده یاحلال ندارداستفاده کردن ازحلال یارقیق کننده کیفیت رنگ راپایین می آورد.
قبل ازبازکردن ومصرف رنگ چوب ترمووود حتمابایدرنگ کاملابهم بخوردتارنگ دانه وحلال موجوددررنگ کامل ترکیب شوند.
 
رنگ چوب ترمووود گونه کاج
چوب ترمووود از گونه کاج باید در برابر تمام شرایط جوی مقاوم بوده و قبل از نصب نیاز دارند تا رنگ های مخصوص چوب ترمووود که از خصوصیات آن مقاومت در برابر UV آفتاب و جلوگیری از تغییر رنگ چوب می باشد رادارا باشد.
 

ایـن رنگ‌هـا جـزء عمليـات تكميلـی ترمـووود بـوده و از هـر گونـه تغييـر رنـگ چـوب جلوگيـری می‌نماینـد. چوب‌هـای ترمـووود از جنـس زبـان گنجشـك (ASH) نيـز در برابـر تمامـی شــرایط جــوی و اب و هوایــی محيط‌هــای بيرونــی مقــاوم هســتند ولــی اســتفاده از UV بـر روی ان باعـث مقاومـت بسـيار بـالا و همچنيــن حفــظ زیبایــی ان می‌گــردد. 

 عوامل موثر بر كیفیت رنگ ترمووود:
 
·       كشور سازنده رنگ
·       اصالت بازرگانی رنگ
·       تاریخ تولید رنگ
·       پر شدن رنگ در كارخانه اصلی و یا كارگاه فروشنده در ایران
·       تعداد مراحل رنگ بر روی ترمووود
·       تركیب رنگ چوب با حلال های مختلف
·       گواهینامه های استاندارد

شرکت های معتبر تولید کننده رنگ ترمووود می بایست استانداردهای معتبری نظیر استاندارد کشور تولید کننده داشته باشند و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را به عنوان حداقل مدارک تضمین کننده کیفیت کالا داشته باشند.
بسیاری از شرکت های معتبر تولید کننده رنگ چوب، گواهینامه های موسسات استاندارد سنجی را نیز جهت اطمینان مشتریان خود ارائه می نمایند.

رنگ ترمووود

 


 

تاریخ : 11-04-1397, 11:54

نویسنده : admin

آمار بازدید : 61904

دسته : مقالات

تگ های مطلب : ترمووود, ترموود

ساختمان سرا