محصولات شرکت SLP  فنلاند، تنها نمای چوبی ساختمان در ایران می باشند که دارای تائیدیه از آزمایشگاه CERN سوئد و FERMILAB آمریکا بوده و این امر باعث شده تا شرکت بیمه سامان با اطمینان کلیه محصولان نمای ساختمان و دکینگ و چوب محوطه باز شرکت SLP را بیمه نامه کیفیت نماید.

99 393