این گارانتی شامل تعویض چوب نمای ساختمان به صورت رایگان می باشد که در صورت بروز مشکل این شرکت موظف به این کار می باشد. 106 386