اخذ پایان کارساختمان ازابتدای دیماه 1396 و به تائید سازمان شهرداری منوط به ارائه گواهینامه واکنش دربرابرآتش برای نمای ساختمان ها شده است.

که در این راستا شرکت پارند رستار ( نماینده انحصاری SLP  فنلاند در خاورمیانه ) بعنوان اولین و تنها شرکت دارنده گواهینامه چوب وارداتی فرآوری شده با گرما تولید شرکت (SLP(Suomenlampopuu فنلاند،محافظت شده با رنگ کندسوز TEKNOS، دارای طبقه Cواکنش در برابر آتش (الزام دریافت پایان کار) در ایران در حوزه مصالح چوب و فراوردهای چوبی درصنعت ساختمان قابل استفاده در نمای بیرونی ساختمان را دارا میباشد.