مصاحبه مدیر عامل پارند رستار در گفتگوی اختصاصی با عصر ساختمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیزدهمین شماره هفته نامه الکترونیکی عصر ساختمان (نشریه تخصصی صنعت ساختمان)
E-Magazine-No-13.pdf [حجم: 1.11 مگابایت] ( تعداد دانلود: 49)