ساختمان‌های فاقد گواهینامه ضدآتش پایان کار نمی‌گیرند

نمای ساختمان
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام کرد: به ساختمان هایی که محصولات نمای خارجی آنها گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با توجه به بخشنامه ارسالی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران مصالحی که در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می دهند باید با رعایت ضوابط و مقررات کنترل آتش بوده و دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران و یا گواهینامه های فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش از مراجع ذی صلاح باشند.

در همین راستا از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ ارائه پایان کار ساختمان منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان است.

طبق مباحث مقررات ملی ساختمان، مرجع بررسی عملکرد مصالح ساختمانی در برابر آتش و همچنین صدور گواهینامه های فنی مربوطه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معرفی شده است.

با توجه به این بخشنامه، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری موظفند تا استفاده از مصالح نمای قابل اشتعال در پروژه های ساختمانی و صدور پروانه و پایان کار را به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منوط کنند.

متأسفانه شرکت هایی بدون اخذ گواهینامه های مربوطه به استفاده از محصولات خود در نمای ساختمان اقدام می کنند که در صورت بروز حادثه، خسارات جبران ناپذیری را می توانند رقم بزنند.

بر همین اساس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از کلیه سازمان ها، شرکت ها و خریداران خواست تا با مراجعه به سایت اینترنتی این مرکز به آدرس www.bhrc.ac.ir نسبت به انتخاب محصولات دارای گواهینامه فنی مربوطه اقدام کنند.

 

 

https://www.mehrnews.com/print/4222325/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF