هدف از این بازدید آشنایی بیشتر با صنعت ساختمان در ایران و همچنین تصمیم گیری در ارتباط با انتقال تکنولوژی نصب نمای چوبی و رنگ آمیزی ترمووود در ایران بر اساس استاندارد های روز اروپا می باشد. 71 281