گونه درخت: زبان گنجشک
ویژگی محصول: به صورت شیار دار
کاربرد محصول: کف
عنوان Decking-ASH به ترمووود هایی از جنس زبان گنجشک گفته می شود که روی چوب چهار تراش شیارهایی موازی درج شده است و علاوه بر زیبایی در صورت استفاده در کف محیطهای بیرونی باعث جلوگیری از لغزندگی نیز می شود Decking شرکت SLP به دو نوع (Deck V & Deck U) تولید می شود که در زیر انواع ابعاد آن قابل مشاهده می باشد:
 

 (length(mm

(width(mm

(thickness(mm Profile Picture
1950 140 20 DECK U-ASH LIGHT DECKING-ASH
1950 140 20 DECK U-ASH DARK DECKING-ASH