گونه درخت: کاج

ویژگی محصول: تنوع بسیار در ضخامت و عرض

کاربرد محصول: نما، کف، سازه های چوبی

منظور از SHP ترموچوب های چهار تراش از جنس کاج محصول فنلاند هستند که معمولا برای نمای ساختمان و کف محوطه های باز و همچنین سازه های چوبی استفاده می شوند. تنوع بسیار بالای آن از نظر ضخامت و عرض که برای محل مصرف و طراحی های گوناگون تهیه شده است امکان انتخاب بالایی را برای خریدار مهیا نموده است. در زیر انواع ابعاد و اندازه های آن به نمایش گذاشته شده است:


 
 
(length (mm (width(mm  (thickness(mm Profile Picture
3000-5100 92 16 SHP 16x92  SHP-PINE
3000-5100 92 18 SHP 18x92  SHP-PINE
3000-5100 118 18 SHP 18x118  SHP-PINE
3000-5100 140 20 SHP 20x140  SHP-PINE
3000-5100 92 26 SHP 26x92  SHP-PINE
3000-5100 118 26 SHP 26x118  SHP-PINE
3000-5100 140 26 SHP 26x140  SHP-PINE
3000-5100 42 42 SHP 42x42  SHP-PINE
3000-5100 68 42 SHP 42x68  SHP-PINE
3000-5100 92 42 SHP 42x92  SHP-PINE
3000-5100 142 42 SHP 42x142  SHP-PINE