گونه درخت: کاج
ویژگی محصول: به صورت فاق و زبانه (نصب آسان)
کاربرد محصول: نما، کف
ترموچوبهای UTS/UTV از جنس کاج به ترمووود فاق و زبانه گفته می شود که داخل همدیگر قرار گرفته و در نهایت سطح نمای ساختمان را تشکیل می دهند. این چوبها به دو صورت UTS & UTV و در ابعاد بسیار متنوع تولید می شوند که در زیر می توانید ابعاد آن را مشاهده نمایید:

(length (mm (width (mm   (thickness (mm  Profile Pictures
3000-5100 92 16 UTS 16x92 UTS/UTV - PINE
3000-5100 92 18 UTS 18x92 UTS/UTV - PINE
3000-5100 118 18 UTS 18x118 UTS/UTV - PINE
3000-5100 140 20 UTS 20x140 UTS/UTV - PINE
3000-5100 118 26 UTS 26x118 UTS/UTV - PINE
3000-5100 92 16 UTV 16x92 UTS/UTV - PINE
3000-5100 92 18 UTV 18x92 UTS/UTV - PINE
3000-5100 118 18 UTV 18x118 UTS/UTV - PINE
3000-5100 140 20 UTV 20x140 UTS/UTV - PINE