گونه درخت: کاج
ویژگی محصول: به صورت شیاردار (مناسب برای کف)
کاربرد محصول: نما، کف
عنوان Decking-PINE به ترمووود هایی از جنس کاج گفته می شود که روی چوب چهار تراش شیارهایی موازی درج شده است و علاوه بر زیبایی در صورت استفاده در کف محیطهای بیرونی باعث جلوگیری از لغزندگی نیز می شود Decking شرکت SLP به دو نوع (Deck V & Deck U) تولید می شود که در زیر انواع ابعاد آن قابل مشاهده می باشد:
 

 (length(mm

(width(mm

(thickness(mm Profile Picture
3000-5100 118 26 DECK U 26x118 DECKING-PINE
3000-5100 140 26 DECK U 26x140 DECKING-PINE
3000-5100 118 26 DECK V 26x118 DECKING-PINE
3000-5100 140 26 DECK V 26x140 DECKING-PINE