پارکت های تمام چوب طبیعی SLP فنلاند به صورت SOLID تهیه شده و شامل 2 سانتی متر چوب خالص از جنس درخت زبان گنجشک (ASH) می باشد که ضمن کیفیت بسیار بالا، دارای رنگ های دلربای چوب طبیعی می باشد.
 
 

 پارکت تمام چوب
پارکت تمام چوب  پارکت تمام چوب 
 پارکت تمام چوب  پارکت تمام چوب  پارکت تمام چوب
 پارکت تمام چوب  پارکت تمام چوب  پارکت تمام چوب
   پارکت تمام چوب