پروژه آقای صادقی

 

 

پروژه آقای صادقی

 


پروژه اقاي صادقي
محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 83
متراژ پروژه : 150 متر مربع 
پروفيل : shp18*118 - اجراي باپروفيکس
رنگ : Durable 8505  
مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز
اتمام پروژه :  هنوز ادامه دارد - (نما داخلي )