پروژه آقای معینی

 

 

پروژه آقای معینی

 

 


پروژه اقاي معيني 
محل پروژه : شيراز - 4راه بنفشه به سمت 4 راه خلد برين - کوچه 3 
متراژ پروژه : 34 متر مربع 
پروفيل : shp 18*92
رنگ : Teknos 1804 
مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز
اتمام پروژه : تابستان 1396