پروژه آقاي دلفانی

 

 

پروژه آقاي دلفانی

 

 
پروژه آقاي دلفانی
‏‎محل پروژه : بلوار کاشانی - تهران
‏‎متراژ پروژه : 104
 متر مربع 
‏‎پروفیل : UTS 16 * 92 & shp 18*118 & shp 42*42
رنگ : Teknos 1803
‏‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp
‏‎اتمام پروژه : پاییز 1396