پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

 

 

پروژه آقای نوربخش

پروژه اقاي نوربخش
محل پروژه : شيراز - قصرالدشت - کوچه 61/الف
متراژ پروژه : 182 متر مربع 
پروفيل : shp 26*140
shp  42*42
shp  26*92
رنگ : Teknos 1805 
مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز
اتمام پروژه : تابستان 1396