پروژه آقاي فلاح

 

 

پروژه آقاي فلاح

 

 

پروژه آقاي فلاح

 

 

پروژه آقاي فلاح

 

پروژه آقاي فلاح
‏‎محل پروژه : شهران - تهران
‏‎متراژ پروژه : 50  متر مربع 
‏‎پروفيل : shp 16*92
‏‎رنگ : Teknos 1804
‏‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‏‎اتمام پروژه : پاییز 1396