پروژه آقای ترفخ

 


 

 

 

پروژه آقای ترفخ

 


 

پروژه آقاي ترفخ
‏‌‎محل پروژه : جردن - تهران
‏‌‎متراژ پروژه : 60 متر مربع 
‏‌‎پروفیل : shp 26*92 & shp 42*42
رنگ : Teknos 1802
‏‌‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‏‌‎اتمام پروژه : بهار 1397