پروژه آقاي نظام دوست

 

 

پروژه آقاي نظام دوست

 

پروژه آقاي نظام دوست
‏‎محل پروژه : شهرک راه آهن - نسیم 16- تهران
‏‎متراژ پروژه : 105 متر مربع 
‏‎پروفیل : shp 16*92 & shp 42*42
رنگ : Teknos 1808
‏‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp
‏‎اتمام پروژه : بهار 1397