پروژه آقاي صمد رحمانی

 

پروژه آقاي صمد رحمانی 

پروژه آقاي صمد رحمانی

 

 

 

  

پروژه آقاي صمد رحمانی

 

پروژه آقاي صمد رحمانی
‏‎محل پروژه : جاده هزار – هزار دشت
‏‎متراژ پروژه : 68  متر مربع 
‏‎پروفيل : deck 26*92
Shp 42*42
Shp 18*118
Uts 18*118
‏‎رنگ : Teknos 1804
‏‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp 
‏‎اتمام پروژه : پاییز 1396