پروژه خانم رحمانی

 

 

پروژه خانم رحمانی

 


پروژه خانم رحمانی

 


پروژه خانم رحمانی
‏‎محل پروژه : شهرک غرب - تهران
‏‎متراژ پروژه : 27 متر مربع 
‏‎پروفیل : Deck 26*118
رنگ : Teknos 1804
‏‎مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp
‏‎اتمام پروژه : بهار 1397