پروژه اقاي محصولي 
محل پروژه : شيراز -  خيابان محموديه - کوچه 4 - سمت راست - بن بست دوم - سمت چپ - مريم 2
متراژ پروژه : 54 متر مربع 
پروفيل : shp18*118 
رنگ : Durable 8505  
مجري : اجرا شده توسط تيم فني  slp شيراز
اتمام پروژه :  بهار96
ادامه مطلب