نکات کلی نصب چوب ترمو نما یا دکینگ (کف)
1-قبل از نصب چوب نما حتما از تراز بودن  تمامی وجوه زیرسازی اطمینان حاصل نمایید.
2-چوب ها را قبل از شروع عملیات نصب مطابق با نقشه ها برش داده .
3-پیچ نمودن چوب ترمو مستقیم بر روی فلز به هیچ عنوان توصیه نمی گردد. تنها در مواردی که استفاده از چوب زیرسازی موجب برهم زدن نمای ساختمان می شود مثلا نرده های جلوی تراس ها .
4-جهت نصب چوب ترمو در نما حتما از پیچ تمام گالوانیزه آبکاری شده SLP استفاده شود. این مورد در رابطه با نمای لوور هم صادق است. 
5-فواصل پیچ های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی از کله چوب تا وسط اولین پیچ حداقل 5 سانتیمتر باشد.
6-فواصل پیچ های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی اشباع، وسط تا وسط، حدود 50-40 سانتیمتر باشد. این فاصله در مورد چوب های دکینگ (کف) حدود 45-35  سانتیمتر باشد.
7-فواصل چوب های نما در نمای لووری یا نرده بانی از یکدیگر به درخواست کارفرما می باشد، ولی باید در نظر گرفت که در این موارد سطح زیرین نما هم پیداست و نیاز به پوشش مرتبط دارد.
9-  پیچ برای نصب چوب های نمای الواری یا دکینگ روی زیرسازی چوبی  باید از جنس گالوانیزه با طول حداقل 4 سانتیمتر و با گام چوب باشد که این طول نسبت به ضخامت چوب ترمو تغییر می یابد .
10-پیچ برای نصب چوب های نمای لووری با ضخامت 4 سانتیمتر روی زیرسازی چوبی باید از جنس گالوانیزه با طول حداقل 6.5 سانتیمتر و با گام چوب باشد .
11-پیچ از روی ، نمای لوور تنها برای چوب های با ضخامت کمتر از 4 سانتیمتر توصیه می گردد. برای ضخامت بیشتر می بایست از نبشی(یراق) مخصوص استفاده شود.
12-در مورد چوبهای با عرض 14 سانتیمتر خصوصاً چوبهای ASHدر هر اتصال، نصب ۲ پیچ  به صورت متقارن از چوب نما به چوب زیرسازی توصیه می گردد.
13-چوب در مرحله اول سعی می کند در درازا افزایش طول پیدا کند و اگر نتوانست، در عرض می تابد. لازم است که مطمئن شوید چوب ها، فضای مورد نیاز برای بازی در طول را داشته باشند. به عبارت دیگر در انتهای کار حداقل ۱ سانتیمتر فاصله با دیوار داشته باشند. این موضوع برای درب های پارکینگ که طول چوب کوتاهتری دارند می تواند به ۳ میلیمتر از هر طرف کاهش یابد.
14-فواصل بین چوبهای ترمو SHP (چهارترش) در نما ، لزوماً 2 – 5 میلیمتر باشد .
15-در ارتباط با نورپردازی روی نمای چوبی ترمووود ، جهت نور باید در راستای چوبهای نصب شده و حدود 40 الی 50 سانتیمتر از نما فاصله داشته و انتشار نور به صورت تابشی باشد و ترجیحاً از چوبهای فاق و زبانه استفاده شود . 
16-فواصل نصب چوب هاي ترمو از همديگر:
17-فاصله بين دوچوب ترمو (از نوع SHP– چهارتراش) درطول همدیگر باید بین 2 الی 5  ميليمتر باشد تا براثر انبساط وانقباض مصالح دیگرچوب هاي ترمو را دچار مشكل نکنند ولذا جریان هوا عامل خشک ماندن فضای زیرچوب ها شود و در فصول بهار و پاییز از شبنم صبح گاهی جلوگیری شود. 

       نمایندگی شرکت SLP فنلاند
      واحد فنی و اجرایی نصب چوب ترمووود نصب چوب ترمووود   نصب چوب ترمووود
 نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود
 نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود
 نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود
 نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود  نصب چوب ترمووود

ادامه مطلب

آماده کردن زير سازي جهت نصب چوب ترمووود در نما 
نصب بر روي سطوح صاف 
بر روي سطوح صاف دو راهكار عملي وجود دارد :
الف ) سيمان كاري :
روي سطوح صافي كه سفت كاري آن آجر –بلوك و یا مصالح مشابه آن مي باشد  مي توان با اندود كردن ملات ماسه و سيمان کروم بندی شده ، تراز و شمشه شده  به ضخامت حداقل 5 سانتي متر زير سازي كاملاً  مناسبي براي نصب چوب ايجاد كرد . 
لذا اين نكته كاملاً ضروري است كه حتماً سطوح بوجود آمده با ملات ماسه وسیمان بايد كاملاً شاقولي وتراز و شمشه اي باشد كه اين شرایط نسبت كاملاً مستقيم با سطح نماي چوب شده دارد.
 

زیر سازی فلزی

زیر سازی فلزی


 
ب) پروفيل كشي :
استفاده از قوطي هاي فلزي  40×40 ميلي متر سبك با فاصله هايي كه شرح آن گفته مي شود اقدام به نصب زير سازي فلزي كرد که ترجیحاً به95 درصد پروژه ها بدلیل حاصل شدن کیفیت مطلوب تر از طریق اجرای زیرسازی توسط پروفیل کشی فلزی ، این امر پیشنهاد می گردد . 
-فاصله گذاري قوطي ها در زير سازي فلزي :
قوطي هاي فلزي بر اساس طرح نما به مقداری که لازم است بایداز روي سفت كاري جلوتر نصب شوند البته مقدارجلوآمدگی قوطی ها به اندازه ضخامت چوب زیرسازی وچوب ترموباید کم شود تا تراز بدست آمده پس از نصب مطابق با طرح باشد. قوطی ها ی زیرسازی بايد به دستك هايي كه به سازه ساختمان يا به طريق ديگري كه اطمينان لازم و كافي را دارا مي باشند در نقاطي از زير قوطی ها جوشکاری شوند.

زیر سازی فلزی فواصل نصب قوطي هاي  زيرسازي از همديگر :
درزيرسازي فلزي معمولا قوطي هاي زيرسازي هم راستا با چوب هاي ترمو روي ديوار نصب مي شوند بنابر اين فاصله محور تامحور قوطي هاي موازي هم  حداكثر 50  سانتيمتر بايد باشد ودر طول نيز ساپورت هايي با فاصله حدود 100 سانتيمتر نصب گردند. با اين شرايط چوب هاي زيرسازي عمود برقوطي هاي فلزي نصب مي گردند.در ضمن حتما قوطي ها به ضد زنگ بطور كامل آغشته گردند.(با توجه به وزن شاسی فلزی و چوب ترموود)

اگر قرار باشد چوب هاي ترمو به صورت افقي در نما نصب شوند قوطي هاي زير سازي فلزی  نيز به صورت افقي با فاصله  40 الي 50  سانتي متر از محور هم ديگر روي دستك ها جوشكاري شوند لذا براي جلوگیری از حركت هاي جانبي در حالت عمودي نيز قوطي هاي فلزي دیگری به صورت تودلی در فواصل 1 متر با توجه به شرايط ساختمان و نماي حاصله جوشكاري گردند .
توصیه مهم : بهتر است یک شبکه 50*50 ایجاد شود.
نكته مهم  (1)
در هر دو حالت ساخت زير سازي (ملات ماسه و سيمان يا پروفيل فلزي )حتماً به ضخامت هاي چوب زير سازي و چوب ترمو كه جمع ضخامت هردو آنها بستگی به ضخامت چوب سفارشی مشتری در زمان عقد قرارداد دارد لذا از روي سطح بيرونی زير سازي حتماً اين فاصله (جمع ضخامتهای چوب زیرسازی و چوب ترمو نما) در جهات مختلف نما اعم از دور پنجره ها – بالا و پايين محل تقاطع با مصالح ديگر يا فضاهاي آزاد و در تراز با مصالح ديگر بايد رعايت شوند .
 

زیر سازی فلزی


نكته مهم (2)
زير سازي با رابيتس يا زیرسازی کامپوزیت یا اشكال ديگر مشابه براي زير سازي چوب مناسب نيستند لذا نباید اصرار به استفاده از آنها کرد.
نكته مهم (3)
درمواقعي پيش مي آيد كه قوطي فلزي را به خاطر دور بودن وقابل دسترس نبودن به  اسكلت ساختمان نمي توان جوشكاري كرد لذا دستك هاي زيرسازي را به پليت هايي كه با رول بلت ها به ديوار نصب مي شوندروی پلیت  ها جوشكاري می نمايند.
 

 

زیر سازی فلزیزیر سازی فلزی


 
نصب بر روي سطوح چندسطحي :
در نماهايي كه داراي چند سطح با اختلاف  تراز  مختلف مي باشند توصیه می شود جهت زيرسازي  چوب ترمو جهت حجم دادن  ازسطح  سفت كاري اصلي ساختمان  از پروفيل 40 * 40 استفاده شود.

زیر سازی فلزی

راه كارهاي آماده کردن زير سازي براي نصب چوب ترمو در كف:
نصب برروي سطوح صاف :
معمولا براي پيشگيري از پوسيدگي زير سازي فلزی درتماس مستقيم با زمين  در فضاي آزاد پايه هايي را در نقاط مختلف زير شاسی مي گذارند كه  با يد كاملا به ضد زنگ آغشته گردند وحتي زيرآن پايه ها جهت عدم تماس مستقيم با آب از سنگ ومصالح ضدآب استفاده كنند.در مواقعي كه زيرسازي روي زميني كه ریزش آب وشستشو ندارد در صورتی که از نظر ارتفاعی هم مشکلی نداشته باشد نيازي به پايه وحتي زيرسازي فلزي نیست .
ارتفاع پایه ها باید به اندازاه ای باشد که با احتساب ضخامت های  چوب ترمو –چوب زیرسازی وشاسی فلزی مانعی برای بازشدن درها وجریان آب وموارد دیگر نشوند.
نصب برروي سطوح نا صاف :
مهمترین مورد در زیرسازی های سطوح ناصاف وشیب دار این است ابتدا باید مواردی را که سبب ایجاد مانع درکارزیرسازی اعم از شیب تند کف- چند شیبه بودن - شناسایی محل کفشورها –مواردی که دربالا  بردن زیرسازی اشکال ایجاد می کند باید شناسایی وبطورکلی بررسی وراهکاری عملی برای کل زیرسازی پیدا کرد سپس ارتفاع پایه ها را درنقاط مختلف براساس بالا آمدگی کف  تمام شده برای تراز شدن مشخص کرد مهمترین مورد که باید قبلا بررسی شود این است که زیرسازی مانعی برای جریان آب به سمت کفشورنشودوکل زیرسازی به ضدزنگ آغشته گردد.

زیر سازی فلزی


در جاهایی که بنا به طرح خواسته شده یا موانعی که باعث می شود زیرسازی با اختلاف ارتفاع  ازهمدیگر اجرا شود بایستی با زیرسازی فلزی یا مصالح دیگر مثل ملات ماسه وسیمان – سنگ کاملا  شمشه ای وتراز وشاقولی اجرا گردندو روی آنها زیرسازی چوبی مطابق با استاندارد نصب چوب اجرا کرد لذا تمام نکات اجرایی مطابق با آنچه که دربالا گفته شده دراین نوع ازمواردصادق است .
 

زیر سازی فلزی

 

زیر سازی فلزی

       نمایندگی شرکت SLP فنلاند
      واحد فنی و اجرایی


ادامه مطلب

نکات کلی زیرسازی چوبی
 به منظور بالا بردن کیفیت نصب و همچنین سرعت انجام کار، شروع عملیات نصب می بایست به عنوان یکی از آخرین کارهای ساختمانی انجام شود،قبل از شروع هر عملیات زیرسازی مطمئن شوید که : 
1-سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست تراز باشند،سطح زیرسازی باید به نحوی بر روی سطح زیرین نصب گردد که توان تحمل حداقل ۱۰ کیلوگرم بار بر متر مربع در چوب های سوزنی برگ ( نرم چوب –Pine  ) و حدود ۲۰ کیلوگرم در متر مربع برای چوب های پهن برگ ( سخت چوب –Ash )  به اضافه وزن شاسی فلزی را داشته باشد.
2-ضخامت مورد نیاز سیمان به عنوان یک سطح تراز پشت زیرسازی چوبی ترمو حداقل 5 سانتیمتر تراز و شمشه شده (سیمان کروم بندی شده) باشد.
3-جهت زیرسازی چوب نما لزوماً زیرسازی فلزی با قوطی 40 * 40 انجام پذیرد.
4- بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود.
5-وسط تا وسط آهنکشی قوطی ۴۰×۴۰ میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست 50 سانتیمتر باشد.
6-فاصله وسط تا وسط چوبهای زیرسازی در نما باید 50 - 40سانتیمتر و در کفپوش بیرونی یا دکینگ 45-35سانتیمتر باشد.
7-فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی ترمو بر سطح زیرین از یکدیگر ۵۰ سانتیمتر باشد.
8-فواصل پیچ های چوب زیرسازی اشباع از کله چوب تا وسط اولین پیچ حداقل 5  سانتیمتر باشد. 
9-پیچ برای نصب زیرسازی چوبی اشباع  به سیمان، باید از جنس گالوانیزه بهمراه رول پلاک با طول حداقل ۶ سانتیمتر و با گام چوب باشد.
10-پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه ، سرمته و دنده ریز باشد.
11-قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید.
12-در موارد معدودی که لازم است سطح با زیرسازی چوبی تراز شود حتما از قطعات ضد آب مانند چوب اشباع  استفاده کنید. به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مغوا استفاده نکنید
13-در محل هایی که به هم می رسند مانند لبه پنجره ها حتما چک شود که زاویه ایجاد شده 90 درجه (گونیا) باشد .

فواصل نصب چوب هاي زيرسازي از همديگر:
معمولا براي نصب چوب ترمو روي نماي ساختمان از چوب هاي زيرسازي اشباع شده با ابعاد 50 * 25میلیمتر که درمقابل آب وشرايط جوي مقاوم هستند استفاده مي كنند. بدين جهت فاصله چوب هاي زيرسازي براي استقراربهتر چوب هاي ترمو خيلي مهم است كه مقدار اين فواصل حدود 40 سانتيمتراز محورتا محور چوب هاي زيرسازي مي باشد كه بايدرعايت شود در ادامه مسيراين حالت بايد ادامه يابد تا پيچ ها ي بسته شده از روي چوب ترمو در يك راستا باشند .
نصب زيرسازي چوبي روي سنگ تراورتن :
زماني كه براساس طرح قرارباشد روي قسمت هايي از ديوار كه سنگ كار شده است چوب ترمونصب شود بايد چوب هاي زيرسازي با پيچ و رول پلاك روي سنگ نصب شده وسپس روي آنها چوب ترمو نصب گردد. 


نصب زيرسازي چوبي روي سنگ گرانيت :
چوب هاي زيرسازي چوب ترمو بطور مستقيم روي سنگ گرانيت به لحاظ سخت بودن ومشكل درسوراخ كاري نصب نمي شوند معمولا در قسمت هايي ازسنگ گرانیت سوراخ هایی ایجاد می شوند که پليت هايي توسط رول بلت روی سنگ نصب مي شوند تا روی پليت ها قوطي هاي فلزي جوش  داده شده و مراحل نصب چوب زيرسازي وچوب ترمو انجام گيرد. 

       نمایندگی شرکت SLP فنلاند
      واحد فنی و اجرایی


ادامه مطلب

عضو رسمی انجمن بین المللی ترموود 
نماینده انحصاری چوب ترموود SLP فنلاند در خاورمیانه 
دارا بودن گواهینامه رسمی کیفیت چوب های ترمو از آزمایشگاه های معتبر Cern سوئد و Fermi lab  امریکا
نماینده انحصاری رنگ  TEKNOS  فنلاند در خاورمیانه
ارائه کیفیت برتر رنگ چوب با تائید انجمن بین المللی ترموود
دارا بودن دو دفتر فروش در شمال و غرب تهران ( نیاوران و سعادت آباد) و عاملیتهای فروش در سراسرایران جهت دسترسی آسان و سرویس دهی مناسب 
تنها ارئه کننده پروفیل سایز 92*16 در ایران 
ارائه کلیه خدمات فنی-اجرایی بر اساس استاندارد های SLP فنلاند 
بهره مندی از کارشناسان متخصص و مجرب 
امکان دسترسی و بازدید از تمامی پروژه های SLP در سراسر ایران 
ارائه بیمه نامه 10 ساله کیفیت توسط بیمه سامان
ارائه گارانتی نامه 35 ساله محصول
ارائه قرارداد هولوگرام دار به مشتریان
امکانسازی جهت ایجادارتباط مستقیم مشتری با کمپانی SLP جهت اطمینان از اصالت و کیفیت کالا 
دپوی قوی جهت تامین کلیه نیازمندی پروژه های مختلف 
بازدید رایگان از تمامی پروژه ها بدون محدودیت در نو ع و متراژ ، زمان و مکان پروژه
بسته بندی مناسب کالا در Bubble Rap با درج برند SLP بر روی آن جهت حصول اطمینان از تضمین کیفیت کالا
همراهی مشتریان در تمامی مراحل از آغاز پروسه خرید تا اتمام نصب
مشاوره فنی حرفه ای توسط کارشناسان زبده 
ارائه نصب حرفه ای توسط تیم های آموزش دیده
دریافت رضایت مندی مشتری از جانب این شرکت پس از اتمام پروژه نصب

ادامه مطلب

بسياري از شرکت هاي معتبر توليد کننده ترمووود در اروپا که توليد کننده ترمووود هستند، تا به امروز هيچ فروشي به ايران نداشته اند. ولي افراد سودجو، خود را به عنوان نماينده ايشان معرفي مي نمايند و با فروش چوب هاي معمولي تحت عنوان برند هاي معتبر خارجي، اقدام به فروش چوب هاي معمولي و فرآوري نشده به جاي ترمووود مي نمايند، که اين امر موجب بي اعتمادي سازندگان نسبت به اين کالاي لوکس و زيبا مي شود. براي پي بردن به اصالت ترمووود تنها دو روش قابل اعتماد وجود دارد: 1- تمامي شرکت هاي اروپايي که داراي نمايندگي در سطح جهان (به خصوص خاورميانه) هستند، به محض دريافت ايميل استعلام نمايندگي از طرف مشتري، نهايتا ظرف مدت 24 ساعت ملزم به پاسخگويي مي باشند. بنابراين، عدم پاسخگويي شرکت توليد کننده بدين معناست که عنوان نمايندگي صحت نداشته و فروشنده سعي بر فروش چوب هاي معمولي به جاي چوب هاي ترمو با قيمتي چندين برابر قيمت ترمووود واقعي دارند. 2- روش ديگر، يافتن نام و مشخصات نماينده در وب سايت رسمي توليد کننده ترمووود اروپايي است که در صورت صحت نمايندگي، حتما مي بايست مشخصات کامل ايشان در وب سايت کارخانه توليد کننده تحت عنوان نمايندگي ايران يا خاور ميانه وجود داشته باشد. ادامه مطلب

این شرکت نماينده انحصاري شرکت SLP فنلاند در خاورميانه به منظور ايجاد اطمينان خاطر در مشتريان عزيز و همچنين حرکت در مسير مشتري مداري، بر آن شد تا تمامي چوبهاي ترمووود مخصوص نماي ساختمان و محوطه هاي باز شرکت SLP فنلاند را توسط شرکتهاي بيمه گذار داخلي، بيمه نمايد. از آنجا که اولين گام در اين جهت اخذ تائيديه کيفيت محصول و تائيد انطباق آن با استاندارد هاي اروپايي از حداقل دو آزمايشگاه از پانزده آزمايشگاه معتبر و مورد تائيد شرکتهاي بيمه گذار در سراسر جهان بود، اين شرکت موفق به اخذ تائيديه چوبهاي ترمووود از دو آزمايشگاه معتبر CERN سوئد و FERMI LAB آمريکا گرديد که اين دو آزمايشگاه استفاده از ترموچوب هاي شرکت SLP فنلاند را در نماي ساختمان، کف (دکينگ) وسازه هاي چوبي محيطهاي بيروني همچون آلاچيق و پرگولا تائيد نمودند و انجام بيمه کيفيت محصول را بلامانع و منطقي تشخيص دادند. ادامه مطلب

چوبهاي ترمو با 168 گونه چوب، براي فضاهايي که در شرايط جوي همچون سرما و گرما، بارندگي و رطوبت، حشرات و اشعه UV آفتاب قرار دارند، قابل استفاده مي باشند که از آن جمله مي توان نماي بيروني ساختمان، کف محوطه هاي باز (دکينگ)، بام باغ، پل، فلاور باکس، کنار استخر، آلاچيق، پرگولا، سونا، کلبه، ويلاي چوبي و... را نام برد.
ادامه مطلب

از سالهای بسیار دور بشر به این مطلب پی برده بود که سوزاندن و نیم سوز کردن چوب مقاومت آن را در مقابل بسیاری از عوامل جوی در محیطهای بیرونی افزایش چشمگیر می دهد و در این راستا تحقیقات بسیار گسترده در کشور های مختلف در این زمینه آغاز شد.
کشور فنلاندبا بکارگیری روش‌های مهندسی و فراوری مناسب پس از سالها تحقیقات و آزمایش عمر و دوام چوب‌ها را افزایش داد و با  تیمار حرارتی چوب، به روش ترمو وود (THERMO WOOD) دست یافت که به شرح زیر می باشد:
فاز اول:
ابتدا چوب ها را برش داده و به اشکال مختلف در می آورند و سپس در داخل دستگاه ترمووود آنها را تا 100 و سپس 130 درجه سانتی گراد تحت شرایط خاص گرما می دهند که این مطلب باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت چوب می شود.
فاز دوم:
حرارت را 180 تا 220 درجه سانتی گراد تحت همان شرایط بالا برده و در این حالت کلیه صمغ و رطوبت چوب خارج شده و به صفر نزدیک می شود و ساعتها در این دما و شرایط باقی می ماند و تمام قسمتهای چوب تا مرکز آن به رنگ قهوای روشن در می آید.
فاز سوم:
چوب آرام آرام سرد شده تا دمای آن به 100 درجه سانتی گراد برسد و سپس با پاشیدن آب و بخار آب دمای آن را به دمای محیط می رسانند. در این مرحله چوب رطوبت جذب کرده و رطوبت نهایی آن به 4 تا 6 در صد می رسد . با استفاده از این روش ، عمده خصوصیات منفی چوب تقریبا از بین می روند .به دلیل دمای بالایی که چوب متحمل می شود ، زنجیره های سلولزی آن شکسته شده ، اسیدهای آن تجزیه شده و از هر گونه جانور میکروسکوپی و حشرات پاک می شود . بخش عمده رزین چوب از آن خارج می شود و آن قسمتی که باقی می ماند به شکل بلور در آمده و بی ضرر می گردد. پس از این فرایند ، چوب در مقابل سرما ، گرما ، بارندگی ، رطوبت ، حشرات و هر گونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم میشود.
ترمو چوب دارای ۲ روش استاندارد تولید Thermo-S و Thermo-D می باشد
ترمو چوب به دو رده (CLASS ) استاندارد در تولید تقسیم بندی می گردد:

                  
            CLASS THERMO-S             CLASS THERMO-D   

CLASS THERMO-S  (حرف S در Thermo-S مخفف کلمه Stability یا پایداری است)
در این روش چوب تا 180 درجه سانتی گراد گرما می بیند و مقاومت آن بالا رفته و معمولا برای محیطهای داخلی به کار می رود و STABILITY چوب افزایش پیدا کرده و در مقابل تغییرات ابعادی، ثبات پیدا می کند.محصولات این روش ، بین ۶ الی ۸ درصد بسته به میزان رطوبت محیط ، تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت . گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در اجزای داخل ساختمان ، اتصالات در محیط خشک ، مبلمان داخل ، سونا ، اجزای درب و پنجرهو گونه های پهن برگ برای اتصالات در هر آب و هوا ، مبلمان ، کف پوش، سونا و مبلمان فضای سبز توصیه می گردند.
CLASS THERMO-D (حرف D در Thermo-D مخفف کلمه Durability یا دوام است )
در این روش چوب تا 220 درجه سانتی گراد گرما می بیند و استحکام آن در مقابل کلیه عوامل جوی بالا رفته و DURABILITY چوب افزایش یافته و برای استفاده در محیطهای خارجی و محوطه های باز بسیار مناسب می باشند.محصولات این روش، بین ۵ الی ۶ درصد بسته به میزان رطوبت محیط تغییر ابعاد یا تورم خواهند داشت . گونه های سوزنی این محصولات برای استفاده در نما و دیوار، درب های بیرونی ، پشت پنجره ، سونا ، حمام و سرویس بهداشتی ، کف پوش و مبلمان فضای سبز و گونه های پهن برگ برای تمام مصارف مشابه نوع S با رنگ تیره تر توصیه می گردند.
ادامه مطلب

نصب بر روي سطوح صاف بر روي سطوح صاف دو راهكار عملي وجود دارد : الف ) سيمان كاري : روي سطوح صافي كه سفت كاري آن آجر –بلوك و یا مصالح مشابه آن مي باشد مي توان با اندود كردن ملات ماسه و سيمان کروم بندی شده ، تراز و شمشه شده به ضخامت حداقل 5 سانتي متر زير سازي كاملاً مناسبي براي نصب چوب ايجاد كرد . لذا اين نكته كاملاً ضروري است كه حتماً سطوح بوجود آمده با ملات ماسه وسیمان بايد كاملاً شاقولي وتراز و شمشه اي... ادامه مطلب

به منظور اتصال چوب های ترمو به سازه زیر سازی، حتما می بایست از چوب های زیر سازی (چوب های چهارتراش اشباع) استفاده نمود تنها در مواردی که استفاده از چوب زیرسازی موجب برهم زدن نمای ساختمان می شود مثلا نرده های جلوی تراس ها می توان از چوب های زیر سازی استفاده ننمود. در غیر اینصورت شاهد مشکلاتی همچون ترک خوردگی، تاب خوردگی، درآمدن پیچ و ... خواهیم بود. نصب زيرسازي چوبي روي سنگ تراورتن : زماني كه براساس طرح قرارباشد…
ادامه مطلب

استفاده از قوطي هاي فلزي 40×40 ميلي متر سبك با فاصله هايي كه شرح آن گفته مي شود اقدام به نصب زير سازي فلزي كرد که ترجیحاً به 95 درصد پروژه ها بدلیل حاصل شدن کیفیت مطلوب تر از طریق اجرای زیرسازی توسط پروفیل کشی فلزی ، این امر پیشنهاد می گردد . فاصله گذاري قوطي ها در زير سازي فلزي : قوطي هاي فلزي بر اساس طرح نما به مقداری که لازم است بایداز روي سفت كاري جلوتر نصب شوند البته مقدارجلوآمدگی قوطی ها… ادامه مطلب

به منظور بالا بردن کیفیت نصب و همچنین سرعت انجام کار، شروع عملیات نصب می بایست به عنوان یکی از آخرین کارهای ساختمانی انجام شود،قبل از شروع هر عملیات زیرسازی مطمئن شوید که : 1- سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست تراز باشند،سطح زیرسازی باید به نحوی بر روی سطح زیرین نصب گردد که توان تحمل حداقل ۱۰ کیلوگرم بار بر متر مربع در چوب های سوزنی برگ ( نرم چوب –Pine ) و حدود ۲۰ کیلوگرم در متر مربع... ادامه مطلب

شرکت SLP ( مخفف Suomen Lampopuu ) واقع در شهر TEUVA فنلاند تولید کننده چوبهای Thermo wood در رده نرم چوبها و سخت چوبها جزء اولین تولیدکنندگان در دنیا می باشد که حجم تولید این شرکت سالیانه معادل 3.750.000 متر مربع می باشد. این شرکت جزء انجمن بین المللی فنلاند بوده که در سایت رسمی این انجمن به آدرس www.thermowood.fi به این مطلب اشاره شده است. از جمله توانمندیهای این شرکت اخذ تائیدیه کیفیت چوبهای بیرونی ( outdoor thermo woods ) از آزمایشگاههای CERN سوئد و FERMI LAB آمریکا و کاندیدای ده برند برتر اروپا در سال 2012 بر پایه مشتری مداری است. این شرکت تنها تولید کننده ترمووود و عضو سازمان بین المللی WPA می باشد، همچنین اخذ تائیدیه مدیریت زنجیره تامین از وزارت صنایع فنلاند را می توان از جمله توان مندی های این شرکت برشمرد. شرکت SLP ایران نماینده انحصاری شرکت SLP فنلاند در ایران و خاورمیانه می باشد که بر اساس آمار منتشره توسط واحد برنامه ریزی شرکت SLP فنلاند، حدود 15% (دقیقا 14.73٪) از تولیدات این کارخانه در سال 2016 توسط شرکت SLP ایران در ایران توزیع گشته است. زنجیره پخش شرکت SLP فنلاند در سراسر ایران شامل بیش از 200 کانال پخش تحت عنوان عاملیت فروش و اجرا در استانها و شهرستانهای ایران و بیش از 25 کانال پخش در سراسر تهران بزرگ نشان از گستردگی عملکرد این شرکت در سراسر ایران دارد، که یکپارچگی کیفیت و تحویل به موقع و خدمات نصب و پس از فروش از جمله نقاط برجسته این شرکت در بازار ایران می باشد. بر اساس آمار منتشره از گمرک ایران بیش از 70٪ چوب ترمووود وارد شده به کشور از ابتدای شهریور 1395 تا ابتدای شهریور 1396 از برند SLP فنلاند و توسط شرکت SLP ایران بوده است که این مطلب نشان از میزان مصرف و استقبال از محصول SLP در ایران را دارد. دپارتمان قوی طراحی مهندسی با حضور 9 آرشیتکت مجرب، انبارش بی نظیر بالای 30 هزار متر مربع در سه انبار در حومه تهران با امکان بازدید، تحویل 24 ساعته، و امکان ارائه گواهی مبداء از کشور فنلاند ( جهت اطمینان از اصل بودن محصول ) و دپارتمان کیفیت ( کنترل و تضمین کیفیت ) جزو نقاط تمایز این شرکت و حضور قدرتمند در بازار می باشد، که اطمینان خاطر بیشتری را برای مشتریان فراهم می آورد. با توجه به اهمیت بسیار بالای رنگ مورد استفاده در ترمووود به خصوص در فضای بیرونی و همچنین نیاز به مقاومت آن در برابر شرایط جوی و از همه مهم تر اشعه UV آفتاب، این شرکت نمایندگی انحصاری شرکت TEKNOS و SLP DURABLE COLOR فنلاند را که مورد تائید انجمن بین المللی ترمووود می باشد، نیز اخذ نموده است. لذا با در اختیار داشتن سه برند مطرح دنیا، یعنی TEKNOS , SLP و SLP DURABLE COLOR  در کنار هم، ترکیب منحصر به فردی را برای ارائه به مشتریان عزیز ایجاد نموده است. گارانتی منحصربه فرد 35 ساله شرکت ، رنگهای بادوام SLP DURABLE COLOR و همچنین ارائه بیمه نامه 10 ساله کیفیت، نشان اطمینان از کیفیت بالای محصولات شرکت SLP ایران می باشد.
ادامه مطلب

نماینده انحصاری شرکت SLP فنلاند در خاورمیانه  
ادامه مطلب

ساختمان سرا